goal-thai.com
Menu

การศึกษานี้เป็นครั้งแรกที่ระบุตัวรับของมนุษย์ที่สามารถลิ้มรสไขมันได้

การศึกษานี้เป็นครั้งแรกที่ระบุตัวรับของมนุษย์ที่สามารถลิ้มรสไขมันได้ และแนะนำว่าบางคนอาจมีความไวต่อไขมันในอาหารมากกว่า การศึกษา นี้มีให้ทางออนไลน์ในJournal of Lipid Researchนักวิจัยพบว่าผู้ที่มียีน CD36เฉพาะเจาะจงจะไวต่อไขมันมากกว่ากลุ่มอื่น"เป้าหมายสูงสุดคือการเข้าใจว่าการรับรู้ของเราเกี่ยวกับไขมันในอาหารอาจส่งผลต่ออาหารที่เรากินและปริมาณไขมันที่เราบริโภคอย่างไร" นักวิจัยอาวุโส Nada A. Abumrad, PhD, Dr. Robert A. Atkins ศาสตราจารย์ด้านการแพทย์กล่าว และการวิจัยโรคอ้วน "ในการศึกษานี้ เราพบสาเหตุหนึ่งที่เป็นไปได้สำหรับความแปรปรวนของแต่ละคนในการรับรู้ ไขมัน ซึ่งอาจเป็นดังที่แสดงเมื่อเร็วๆ นี้ว่า เมื่อผู้คนบริโภคไขมันมากขึ้น พวกเขาจะไวต่อไขมันน้อยลง ทำให้ต้องได้รับปริมาณมากขึ้นสำหรับเท่าเดิม ความพึงพอใจ สิ่งที่เราจะต้องพิจารณาในอนาคตคือความสามารถในการตรวจจับไขมันในอาหารมีอิทธิพลต่อการบริโภคไขมันของเราหรือไม่ ซึ่งจะส่งผลต่อโรคอ้วนอย่างชัดเจน"

โพสต์โดย : MM MM เมื่อ 13 มิ.ย. 2566 14:34:59 น. อ่าน 124 ตอบ 0

facebook