goal-thai.com
Menu

การศึกษาร่วมกันที่ริเริ่มโดยโครงการ Copenhagen

การศึกษาร่วมกันที่ริเริ่มโดยโครงการ Copenhagen Evolutionary Medicine พิจารณาถึงผลกระทบระยะยาวของการกำจัด ต่อมทอนซิล และต่อมอะดีนอยด์ในวัยเด็ก เปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่ได้รับการผ่าตัดDr. Sean Byars นักวิจัยจาก University of Melbourne และ Professor Jacobus Boomsma จาก University of Copenhagen เป็นผู้นำการวิจัยร่วมกับ Professor Stephen Stearns จาก Yale University งานวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสารสมาคมแพทย์อเมริกัน โสต ศอ นาสิกวิทยา ศีรษะและคอศัลยกรรมทีมวิเคราะห์ชุดข้อมูลจากเดนมาร์กของเด็ก 1,189,061 คนที่เกิดระหว่างปี 2522-2542 ครอบคลุมอย่างน้อย 10 ปีแรกและสูงสุด 30 ปีของชีวิต จากจำนวนเด็กเกือบ 1.2 ล้านคน 17,460 คนมีต่อมอะดีนอยด์โต 11,830 ต่อมทอนซิล และ 31, 377 คนมีอะดีโนทอนซิลโต ซึ่งทั้งต่อมทอนซิลและอะดีนอยด์ถูกกำจัดออกไป เด็ก ๆ มีสุขภาพแข็งแรงเราคำนวณความเสี่ยงของโรคโดยขึ้นอยู่กับว่าต่อมอะดีนอยด์ ต่อมทอนซิล หรือทั้งสองอย่างถูกเอาออกในช่วง 9 ปีแรกของชีวิตหรือไม่ เพราะเป็นช่วงที่เนื้อเยื่อเหล่านี้มีบทบาทมากที่สุดในระบบภูมิคุ้มกันที่กำลังพัฒนา” ดร. Byars กล่าว

โพสต์โดย : MM MM เมื่อ 26 พ.ค. 2566 14:05:49 น. อ่าน 140 ตอบ 0

facebook